پیشگیری از کمر درد

نحوه صحیح نشستن پشت میز کامپیوتر

آرتروز گردن

جراحی تعویض مفصل (آرتروپلاستی )زانو

جراحی شکستگی تیبیا

جراحی تعویض مفصل (آرتروپلاستی) هیپ

جراحی سندروم تونل کارپ

فیزیوتراپیست ها

جراحی ترمیمی تاندون سوپرااسپیناتوس

نمودار فشار دیسک های بین مهره ای کمر در حالات مختلف

نحوه صحیح نشستن هنگام دفع

فتق ديسك كمر و فشار به ريشه عصب

عمل ACL در زانو

آسیب های اسکلتی عضلانی و نقاط ماشه ای

تمرینات گردن و ستون فقرات پشتی و حرکات اصلاحی

اجرای مانور منیپولیشن گردن و ستون فقرات پشتی

تمرین EIL مکنزی جهت پیشگیری از بروز کمردرد و فتق دیسک کمر

ارزیابی پوسچر( قامت ) و نقاط ماشه ای

پوسچر(قامت) خوب چیست؟

تریگر پوینت عضله پیریفورمیس ملقب به شیطان دوبل (double devil)

درد قفسه سینه ناشی از نقطه ماشه ای