فیلم آموزشی

فیبرومیالژیا (سندروم خستگی مزمن )

رابطه بین فتق دیسک کمر با قوس کمر و کمردرد. قسمت اول (شبکه ۳ برنامه طبیب ، مورخ ۵ تیرماه 1397

رابطه بین فتق دیسک کمر با قوس کمر و کمردرد. قسمت دوم (شبکه ۳ برنامه طبیب ، مورخ 12 تیرماه 97

درد شست پا ناشی از تریگر پوینت عضله تیبالیس انتریور ملقب به عضله افتادگی مچ پا

پیشگیری از کمر درد

نحوه صحیح نشستن پشت میز کامپیوتر

آرتروز گردن

جراحی تعویض مفصل (آرتروپلاستی )زانو

جراحی شکستگی تیبیا

جراحی تعویض مفصل (آرتروپلاستی) هیپ

جراحی سندروم تونل کارپ

فیزیوتراپیست ها

جراحی ترمیمی تاندون سوپرااسپیناتوس

نمودار فشار دیسک های بین مهره ای کمر در حالات مختلف

نحوه صحیح نشستن هنگام دفع

فتق ديسك كمر و فشار به ريشه عصب

عمل ACL در زانو

آسیب های اسکلتی عضلانی و نقاط ماشه ای

تمرینات گردن و ستون فقرات پشتی و حرکات اصلاحی

اجرای مانور منیپولیشن گردن و ستون فقرات پشتی

تمرین EIL مکنزی جهت پیشگیری از بروز کمردرد و فتق دیسک کمر